Välkommen till Kvinnojouren Pax

Vi möter och stöttar dig som identifierar dig som kvinna/tjej och som på något sätt upplevt hot, övergrepp, våld eller förtryck.

Anhöriga, vänner eller myndighetspersoner som möter personer som utsatts för våld kan också ringa oss för rådgivning kring hur man kan stötta den som utsätts.

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Telefonnummer: 072 – 235 29 99

Mejl: info@kvinnojourenpax.org

Vi har sommarstängt mellan v.27-30 och öppnar åter 28 juli 2020.
Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.
Dygnet runt!

Om du behöver hjälp med t ex skyddat boende dagtid, kontakta socialsekreterare mot våld i nära relation i din kommun.
Länk till Nynäshamns kommun, se nedan.

https://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Vald-i-nara-relation.html

Om det är kväll, natt eller helg, ring socialjouren 020 – 70 80 03.
Om du befinner dig i en nödsituation, ring 112.

For information in english:

Call us at: 072 – 235 29 99

or

Send an email to: info@kvinnojourenpax.org

We have closed between week 27 -30 and will open again July 28, 2020. 

Call Kvinnofridslinjen, all day and night: 020 50 50 50, provides support to those who have been expoced to domestic violence.

If you need help with, for example sheltered housing during the day, contact social services.                                                                                                                                          Link to Nynäshamn: //www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Vald-i-nara-relation.html

If it is evening, night or weekend, call socialjouren: 020- 70 80 03

If you are in an emergency, call 112

 

Kvinnojouren-2