Kalendarium

KVINNOJOUREN SÖKER NY MEDARBETARE!

Beskrivning av jobbet

Kvinnojouren Pax är: – verksam i Nynäshamns kommun, som är en skärgårdskommun nära Stockholm – leds av en styrelse och har en verksamhetslokal belägen i centrala Nynäshamns stad – är medlem i Unizon, som är ett förbund av ca 140 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

Vi erbjuder ett spännande och viktigt arbete som Projektsamordnare.

Vi går in i en expansiv fas där vi avser att utveckla och utvidga vår verksamhet, där du kommer ha en central roll inom vårt arbete med våldsprevention.

Pax har till syfte att inleda våldspreventivt arbete i en skola i Nynäshamn.

Du kommer att samordna insatser samt agera som stöd och extra resurs för skolpersonal och övriga inblandade aktörer. Denna fas i projektet kommer bland annat att innebära utbildning av personal, anpassning av den våldspreventiva metoden till den aktuella skolan och administrativt förberedande av utförande.
De administrativa arbetsuppgifterna inkluderar nödvändiga sysslor som exempelvis viss ekonomihantering, skicka ut kallelser, uppdatera hemsidan.

Du kommer vidare ibland delta på utbildningar i Unizons regi för att sedan överföra kunskapen till medlemmar i Pax.

Projektsamordnaren bör ha en högskoleutbildning inom områden som relaterar till projektet, exempelvis genusvetenskap, pedagogik, offentlig förvaltning eller att personen förvärvat kunskaperna på motsvarande sätt.

Önskvärt att du har förvärvat kunskaper om mäns våld mot kvinnor, könsnormer och hur de påverkar samhället, våldsprevention och projektledning.

För att lyckas i rollen behöver du vara självständig, självgående och ha en drivande vilja att medverka till att Kvinnojouren Pax utvecklas verksamhetsmässigt. Eftersom rollen innebär många kontakter behöver du kunna samarbeta, vara flexibel samt ha en god förmåga att kommunicera. Det är även viktigt att du är en inlyssnande person med stark lojalitet till kvinnojourens mål och verksamhet.

Arbetslivserfarenhet

Ingen arbetslivserfarenhet krävs

Om anställningsvillkor

Projektanställning under 6 månader. Arbetstid: I huvudsak dagtid, kvällstid och helger kan förekomma

Skicka in din ansökan till; oliviairgustafsson@gmail.com

PAX STARTAR TJEJJOUR!

Tjejjouren pax startade i december 2017 och är en ideell verksamhet. Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden och vi vilar på en feministisk grund.

Vi finns här för att stötta, stärka och hjälpa unga tjejer. Vi vänder oss dig mellan 10-26 år som identifierar dig som tjej. Till oss kan du höra av dig om du behöver någon som lyssnar på dig. Du är välkommen att höra av dig oavsett om du har en fundering kring någonting speciellt eller om du bara vill prata av dig. Vi finns här och lyssnar på dig!

Vi som arbetar på tjejjouren Pax har tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt. Du får självklart vara helt anonym! Läs mer om hur du kontaktar oss under fliken ”Kontakt”.

Mer info hittar du på; tjejjouren.se/pax

NYHET!

Kvinnojouren har skaffat swish! Detta för att underlätta för de som vill bli medlemmar eller skänka en gåva. På årsmötet i mars beslutades det även att sänka medlemsavgiften från 250 kronor till 100 kronor. Detta för att möjliggöra för fler att bli medlemmar hos oss.

Vill du bli medlem?
Sätt in 100 kr på vårt Bankgiro 5009 – 0224 eller swisha till 1234357000.

Skriv ”medlem” samt ditt namn i meddelandefältet då du betalar. Skicka också samtidigt ett mail till info@kvinnojourenpax.org där du berättar att du betalat in medlemsavgiften samt anger ditt namn och den e-postadress du vill få information utskickad till.
Intäkterna från medlemskapen går till stödsökande.

 

Kan sexualundervisningen i skolan förbättras?

Mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett av vår tids största samhällsproblem och någonting vi i kvinnojouren kämpar mot dagligen.
I debattartikeln skriver Clara om hur ett av vårt största samhällsproblem skapas och upprätthålls av strukturer i samhället. Hon belyser även vikten av att utnyttja de resurser vi har i samhället för att kunna arbeta preventivt och bidra till att vårt samhälle blir mer jämställt och fritt från våld.

För vi vet, att våld går att förebygga!

Du hittar artikeln här: Artikel i nynäshamnsposten 27/11