Kalendarium

Föreläsningar under November

Kvinnojouren anordnar under November två intressanta föreläsningar för medlemmar och samarbetspartners.

23 November kommer kvinno- och tjejjouren Somaya och föreläser om hedersrelaterad våld. Somaya har mångårig erfarenhet av hedersrelaterat våld och bemötande av kvinnor med utländsk bakgrund.  Under föreläsningen kommer följande frågeställningar behandlas; Hur kan vi förstå hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan vi motverka det? Hur kan vi bemöta de som är utsatta för det?

När: 23 november
Klockan: 18.30-20.30
Vart: Folkets hus i Nynäshamn

30 November kommer nxtME och föreläser om incest. Incest syns inte på utsidan och den som är utsatt vågar oftast inte berätta. -Vågar du fråga?
nxtME jobbar uteslutande med incest och sexuella övergrepp i barndomen. nxtME har under åren föreläst för tusentals människor och träffat hundratals utsatta. Det är mänskligt att känna rädsla och obehag när ordet incest dyker upp. Deras utbildningar hjälper att öka förståelsen och minska rädslan. Tillsammans med människor som själva varit utsatta och med sakkunniga som exempelvis Christina Citron,  leg. Läk. barn och ungdomspsykiatrin, utformar de sina föreläsningar och utbildningsmaterial.

När: 30 november
Klockan: 18.30-19.30
Vart: Folkets hus i Nynäshamn

Anmälan sker senast 13 November till info@kvinnojouren.org

Inte medlem än?

Du är  varmt välkommen att bli medlem i föreningen!  Som medlem får du nyhetsbrev med information om vad som händer i föreningen samt möjlighet att delta på föreningens medlemsmöten samt vid föreläsningar.

Att bli medlem i föreningen kostar 250 kr/år. För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 5009-0224 och anger ditt namn samt ”medlem” i meddelandefältet. När du gjort betalningen får du gärna också skicka ett mail till denna adress (info@kvinnojourenpax.org) och ange ditt namn och den e-postadress du vill få information utskickad till.

Det går också bra att skänka gåvor till vårt Bankgiro (5009-0224).

Hoppas vi ses!

På gång i höst

På årsmötet fattade föreningen beslut om att undersöka förutsättningarna för att bilda en tjej- eller ungdomsjour. En tjejjoursgrupp jobbar nu med detta och kommer att rapportera projektet till styrelsen under hösten. Är du intresserad av att engagera dig? Bli medlem i föreningen och maila sedan oss på  info@kvinnojourenpax.org

Under hösten planerar vi att sprida våra nytryckta foldrar. Om du vill hjälpa till att dela foldrar på din arbetsplats, skola, träningsställe eller annat, kontakta oss gärna på info@kvinnojourenpax.org

Jouren planerar också att anordna en utåtriktad aktivitet för att belysa FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor 25/11. Vill du vara med och planera aktiviteten? Bli medlem i föreningen och kontakta oss: info@kvinnojourenpax.org