Kalendarium

 På gång i höst

På årsmötet fattade föreningen beslut om att undersöka förutsättningarna för att bilda en tjej- eller ungdomsjour. En tjejjoursgrupp jobbar nu med detta och kommer att rapportera projektet till styrelsen under hösten. Är du intresserad av att engagera dig? Bli medlem i föreningen och maila sedan oss på  info@kvinnojourenpax.org

Under hösten planerar vi att sprida våra nytryckta foldrar. Om du vill hjälpa till att dela foldrar på din arbetsplats, skola, träningsställe eller annat, kontakta oss gärna på info@kvinnojourenpax.org

Jouren planerar också att anordna en utåtriktad aktivitet för att belysa FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor 25/11. Vill du vara med och planera aktiviteten? Bli medlem i föreningen och kontakta oss: info@kvinnojourenpax.org