Behöver du stöd?

Förtryck och våld förekommer i olika grader och i olika former. Våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt/materiellt. Den som utsätter en för våld kan vara både en partner, en vän, någon i familjen eller släkten eller en helt okänd person. Läs mer om våld i nära relationer på Unizons hemsida

Känner du igen dig?

 • Känner du dig kontrollerad eller bevakad och att din frihet begränsas av din partner eller någon i din familj/släkt?
 • Känner du att din partner blir allt mer svartsjuk och att du måste redovisa var du har varit och vem du har umgåtts med?
 • Utsätts du för nedsättande eller kränkande ord och kommentarer om ditt utseende eller egenskaper, och/eller kritiserar din partner dina vänner eller familj?
 • Får du inte ha kontroll över din egen ekonomi?
 • Har din partner eller någon annan i din familj/släkt slagit sönder saker hemma eller hotat eller skrämt era husdjur?
 • Har din partner eller någon annan i din familj/släkt skrämt eller hotat dig? Skadat dig fysiskt?
 • Får du inte ha pojk/flickvän för din familj/släkt eller är du orolig för att behöva förlova eller gifta dig med någon mot din vilja?
 • Har du känt dig tvingad till sex på någon annans villkor och inte dina egna? Har du utsatts för våldtäkt?

Du är inte ensam – det finns stöd att få!

Vänd dig till oss!

 • Vi lyssnar och tror på dig! Vi erbjuder dig kostnadsfritt stöd och råd utifrån dina behov och önskemål.
 • Du kan välja att vara anonym om du ringer/mailar. Alla som arbetar i jouren har avlagt tystnadslöfte.
 • Om du vill kan vi träffas för stödsamtal för att prata om det du varit med om.
 • Vi kan informera om dina rättigheter och vara med och stötta i exempelvis rättegång eller vårdnadstvist.
 • Vi kan också följa med på besök och hjälpa dig i kontakterna med t ex socialtjänst, familjerätt, polis, läkare osv.
RING:

072 – 235 29 99

Du når oss säkrast mellan kl.9-15 på vardagar. Om vi inte har möjlighet att svara, tala in ett meddelande och lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan. Av säkerhetsskäl ringer vi bara upp dig om du lämnat ett meddelande.

OBS!  Vi erbjuder inte skyddat boende. Om du behöver akut hjälp med skyddat boende och det är kväll, natt eller helg, ring Socialjouren Södertörn 020 – 70 80 03 (efter kl.02:00 på natten, ring 114 14)

ELLER MAILA:

info@kvinnojourenpax.org

a2